לקוחות יקרים, עקב המצב הבטחוני ייתכנו עיכובים במשלוחים. עמכם הסליחה. ליבנו עם כוחות הביטחון ואזרחי ישראל ומקווים לימים שקטים וטובים יותר.

תנאי השימוש

תקנון אתר "רוקיל– מתנות בעיצוב אישי"

כללי

 1. תקנון זה חל על עסקאות בין הלקוח (להלן: "המזמין") לבין "רוקיל – מתנות בעיצוב אישי" (יועד שלקוביץ ע.מ. מס' 203428354 מרח' המעין גבעתיים (להלן: "רוקיל") וגם על עסקאות בהן הזמין המזמין מוצרים באתר האינטרנט של רוקיל. גלישת המזמין באתר האינטרנט ו/או ביצוע הזמנה באתר האינטרנט מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, הזמנת מוצר ו/או רכישה שיעשו על ידי המזמין מול רוקיל, והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לבין רוקיל, לכל דבר ועניין.
 3. על המזמין לקרוא תקנון זה בטרם ביצוע העסקה ולאשר הסכמתו לתקנון. ביצוע הזמנה באתר ו/או עסקה בין המזמין לרוקיל (בין אם באתר האינטרנט ובין אם במפגש פרונטלי) מהווה הסכמת המזמין לתנאי תקנון זה והמזמין מתחייב בזאת לפעול לפי הוראות התקנון.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעת רוקיל ועל המזמין לקרוא את תנאי התקנון בטרם ביצוע כל עסקה עם רוקיל. רוקיל שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 5. התקנון נכתב בלשון זכר אך הכוונה גם לנקבה, במשתמע.
 6. המזמין מצהיר ומתחייב כי:
  • הוא בן למעלה מ 18 שנים והוא כשיר משפטית לבצע עסקאות. קטינים אינם רשאים להזמין מרוקיל.
  • הוא מזמין את המוצר עבור עצמו בלבד והוא אינו רשאי להזמין את המוצר עבור צד ג' כלשהו.
  • הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה. בכל מקרה אחר על המזמין ליידע את רוקיל ולקבל הסכמתו מראש ובכתב לביצוע הזמנה באינטרנט ו/או הזמנת מוצר ישירה.
  • הוא בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום בו מבוצעת העסקה התקף ביום ביצוע העסקה ואשר חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי מאפשרת סליקת כרטיס האשראי בהונג קונג.

 

המוצר

 1. המזמין מזמין מרוקיל מוצר שהינו בובות המיוצרות בעבודת יד בהתאם להזמנתו האישית והפרמטרים הייחודיים של המזמין. צבע המוצר עשוי להשתנות.
 2. בעת ביצוע הזמנת המוצר באתר רוקיל מאשר המזמין כי נמסר לו שהמוצרים אותם בחר המזמין להזמין אינם מיוצרים ואינם מאוחסנים אצל רוקיל, אלא מיוצרים בחו"ל ע"י ספק צד ג' מטעם רוקיל (להלן: "הספק") ומאוחסנים בחו"ל אצל הספק אשר מייצר ושולח את המוצר ישירות למזמין, ורוקיל הינה אך ורק מתווכת בעסקה. לפיכך, למרות מאמצי רוקיל, ייתכן מצב בו המידע שנמסר לרוקיל ע"י ספקים אינו מדויק או שונה מהרשום בדף המוצר של הספק שמפורסם באתר רוקיל, על המזמין לבצע את הבדיקות ישירות מול אתר הספק ו/או מול הספק, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי רוקיל בגין שוני בין המוצר שהזמין למוצר שקיבל בפועל.
 3. רוקיל מהווה אתר קניות בלבד. רוקיל אינו מייצר את המוצרים הנמכרים באתר אלא משווק אותם בלבד.
 4. לפני כל שימוש במוצר שבא במגע עם הגוף רצוי להתייעץ עם רופא או איש בעל הסמכה לתת מענה מקצועי. המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. ככלל, אין להסתמך על המידע המוצג באתר ויש לקרוא כל מידע ואו אזהרת שימוש שמגיעים ביחד עם המוצר ו/או בתוך אריזת המוצר.

  אזהרת חנק-יש להרחיק את המתנות, חומרי האריזה החיצוניים והפנימיים

  הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 שנים.

 5. התמונות, התמונות הזזות והסרטונים שבאתר רוקיל הנם להמחשת המוצר בלבד. הצבע, הדגם, הצורה והמאפיינים של המוצר נקבעים על פי התיאור המילולי של המוצר בדף המוצר בלבד ולא לפי התמונות ו/או הסרטונים החומרים השיווקיים.
 6. המוצר עשוי להיות מסופק למזמין עם לוגו שונה ממה שהוצג בתמונה באתר או ללא לוגו, על פי זמינות המוצרים במלאי רוקיל ו/או מלאי הספק.
 7. בטרם שימוש במוצר על המזמין לקרוא את המידע, האזהרות וההנחיות שמצורפים למוצר, ואין להסתמך רק על המידע שבאתר רוקיל. ככל שהמזמין סבור כי המוצר שקיבל אינו בטיחותי ו/או מטעה ו/או אינו חוקי, על המזמין ליידע את רוקיל באופן מיידי.
 8. המזמין רשאי לרכוש מרוקיל כל מוצר ו/או מוצר המפורסמים ע"י רוקיל, במחירים המפורסמים על ידו לגבי כל מוצר או מוצר או בהצעת מחיר נפרדת. המחירים כוללים מע"מ. התמונות באתר האינטרנט של רוקיל הינן להמחשה בלבד. מה שמחייב הינו מפרט המוצר הניתן ולא התמונה. המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי באחריותו לבדוק את התאמת המוצר שהזמין לצרכיו (להלן: "המוצר").
 9. כן מצהיר המזמין כי ידוע לו והוא מסכים כי המוצר מעוצב, מתוכנן, מוזמן ומיוצר באופן אישי עבור המזמין, והינו בבחינת טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות כמשמעם בסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן וכי לא תהיה למזמין זכות לביטול המוצר כאמור בסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010 (להלן: "התקנות").
 10. במידה והמזמין מעוניין להחליף תמונה או תנוחה או כל פרט שהוא במוצר לאחר ביצוע הסקיצה, מצהיר המזמין כי ידוע לו והוא מסכים כי ישלם 100 ₪ דמי שינוי במהלך התהליך. 

 

העסקה

 1. תמורת המוצר כהגדרתו לעיל ישלם המזמין לרוקיל סכום בש"ח (כולל מע"מ) [הסכום המחייב את הצדדים הינו הסכום בש"ח שירשם בפועל בכל הזמנה ספציפית שהוזמנה ע"י המזמין ואושרה ע"י רוקיל]. התשלום ישולם מראש, לפני תחילת ייצור המוצר. מועד העסקה יחשב כיום בו בפועל התקבל אצל רוקיל התשלום ששילם המזמין, בכפוף לכך שהמזמין השלים קודם לכן את ביצוע ההזמנה והשלים את השאלון שבאתר רוקיל והעלה לאתר את התמונות המבוקשות על ידו. ככל שבמועד התשלום לא השלים המזמין את הנ"ל, מועד העסקה יחשב כמועד בו השלים המזמין את מילוי השאלון והעלאת התמונות, שכן ללא השלמת השאלון והעברת התמונות רוקיל אינה יכולה להתחיל בייצור המוצר עבור המזמין גם אם המזמין שילם את מלוא התמורה.
 2. כל המחירים שמופיעים באתר רוקיל כוללים מע”מ אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 3. חיוב העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המזמין, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנו, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול כמפורט באתר. רוקיל רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שפורסם באתר רוקיל בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 4. רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי (או אישור פייפאל) בגין הרכישה שביצע המזמין, רוקיל תתחיל לעבד את ההזמנה ותזמין עבור המזין את המוצר בהתאם להזמנה.
 5. על המזמין מוטלת האחריות לוודא מהן עלויות המיסוי, המכס, המע”מ ועלויות אחרות אשר עליו לקחת בחשבון כאשר הוא מזמין מוצר המגיע מחוץ לישראל, שכן המוצרים הנמכרים ע"י רוקיל נשלחים למזמין ובאחריות המזמין לקבלם לידיו ולשלם את המיסים החלים על ההזמנה, אם וככל שחלים. המחיר המוצג באתר אינו כולל עלויות מיסים ו/או ייבוא כאלו או אחרות ועל אחריות המזמין בלבד לשקול את כדאיות העסקה בטרם ביצוע ההזמנה על ידו על פי החוקים הרלוונטיים לייבוא מוצרים במדינת ישראל. למידע נוסף על המזמין לבדוק באתר רשום המיסים.
 6. עסקה באינטרנט תבוצע בכרטיס אשראי בלבד או ב PAYPAL, ותנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין ברכישה באינטרנט הינה אישור כרטיס האשראי לעסקה. בעסקה ישירה פרונטלית, תנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין הינה תשלום במזומן, בהעברה בנקאית, בהמחאה ו/או באשראי, בהתאם להסכמת רוקיל וע"פ שיקול דעתו המוחלט.
 7. בעסקה באינטרנט, רק לאחר שהמזמין סיפק לרוקיל את כל הפרטים הנדרשים (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס אשראי) ורק לאחר שרוקיל חייב את כרטיס האשראי ורק לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי יחשב המזמין כזכאי לקבל מרוקיל את המוצר ורק אז יתחיל רוקיל לספק את המוצר למזמין. בעסקה ישירה פרונטלית יחשב המזמין כזכאי לקבל מרוקיל את המוצר לאחר שהמזמין שילם עבור המוצר במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית, הכל בהתאם לסיכום בין הצדדים ולהסכמת רוקיל.
 8. הפרטים שמסר המזמין לרוקיל (באופן ישיר או באמצעות דוא"ל או באמצעות אתר האינטרנט) וכן רישום העסקה במחשבי רוקיל יהוו ראיה חלוטה לנכונות העסקה ופרטי המזמין. המזמין מתחייב למסור לרוקיל אך ורק פרטים נכונים ומדויקים, ורוקיל אינו אחראי לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים ו/או שאינם נכונים ע"י המזמין.
 9. במידה ועסקה ששולמה באשראי לא אושרה ע"י חברת האשראי, או העברה כספית לה התחייב המזמין לא בוצעה ו/או המחאה שנתן המזמין חזרה ללא כיסוי או מכל סיבה אחרת, יודיע רוקיל על כך למזמין והעסקה תחשב כמבוטלת בתוך 3 ימים מההודעה, אלא אם המזמין המציא לרוקיל תשלום במזומן או פרטי אשראי אחרים, וחוזר חלילה.
 10. אין כפל מבצעים, גם אם מופיעים באתר רוקיל קופונים או מספרי הנחה. המזמין יקבל רק הנחה אחת, המיטיבה איתו ביותר.
 11. המוצרים הנמכרים ע"י רוקיל הם בייבוא מקביל.

 

אין ביטול עסקה

 1. על העסקה בין המזמין לבין רוקיל חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וכן התקנות.
 2. מוסכם כי המוצר מיוצר במיוחד, בעבודת יד ובאופן אישי עבור המזמין ע"י רוקיל ו/או מי מטעמה, לפי הזמנתו הייחודית של המזמין, המוצר הינו טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות כמשמעם בסעיף 6(א)(2) לתקנות, ולפיכך לא תהיה למזמין זכות לביטול העסקה ו/או להשבת המוצר ו/או לזיכוי בגין המוצר ו/או להשבת התשלום ששולם על ידו עבור המוצר.
 3. בכל מקרה של ביטול עסקה וזיכוי המזמין, יבוצע הזיכוי בדרך בה שילם המזמין (קרי – מזמין ששילם בכרטיס אשראי יקבל זיכוי בכרטיס האשראי, מזמין ששילם במזומן יזוכה בצ'ק מזומן שישלח למזמין לכתובת שסיפק המזמין בעת ביצוע העסקה).
 4. ביטול עסקה ע"י רוקיל: רוקיל זכאי לבטל כל עסקה עם מזמין במקרים הבאים, ללא כל קנס ו/או סנקציה כלפי רוקיל, זולת השבת מלוא התשלום ששולם למזמין, ככל ששולם:
  • התברר לרוקיל כי לא ניתן להשלים את מתן המוצר בגין טעות של המזמין בעת ביצוע ההזמנה ו/או בגין דרישה רגולטורית ו/או כספית ו/או רשות ממשלתית ו/או צורך בקבלת אישורים מיוחדים.
  • במקרה של מניעה או עיכוב מחמת כוח עליון (מלחמה, פגעי טבע, שטפון, שביתה או השבתה, תקלה בסליקת כרטיס אשראי, מחלת הקורונה ו/או בידוד קורונה ו/או השבתה ו/או סגר בגין נגיף הקורונה וכל סיבה אחרת שאינה עקב מעשה או מחדל של רוקיל).
  • במקרה בו עלה חשש אצל רוקיל כי המזמין הזמין את המוצר ע"מ לפגוע ו/או ללעוג לצד ג' שאינו המזמין או למטרות תחרות ברוקיל או לצורך מתן מוצר לגורמים פליליים או תוך הפרת החוק והדין.
  • במקרה בו רוקיל מצוי בעומס עבודה ואינו יכול לספק את המוצר.
  • במקרה בו קיים חשש אצל רוקיל שהתמורה בגין המוצר לא תתקבל.
  • במקרה בו חל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, אולם במקרה ביטול בנסיבות אלו יזוכה המזמין בכל תשלום ששילם בגין ההזמנה שבוטלה, רק לאחר שהחזיר את המוצר בחזרה לרוקיל במידה והמוצר כבר אצל המזמין, אך המזמין לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה מעבר להשבת התשלום ששילם ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים כלשהם למזמין ו/או מי מטעמו ובמפורש לא יהיה המזמין זכאי לכל פיצוי בגין עגמת נפש.

 

ביצוע הזמנה

 1. הזמנת מוצרים באמצעות אתר רוקיל:
  • באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים. לצד המוצרים למכירה מצוי סמל של "סל קניות" (להלן: "הסל"). לחיצה על הסל לאחר סימון הכמות המבוקשת מעבירה את המוצר לסל של המזמין.
  • תהליך הרכישה בפועל נעשה עם המעבר לתצוגת הסל ע"י לחיצה על הכותרת או הסמל של הסל. לאחר בחינת הסל יוודא המזמין שהמוצרים שבסל הינם המוצרים שברצונו לרכוש, וילחץ על הכותרת או הסמל "מעבר לתשלום". במעבר לתשלום יזין המזמין בטפסים המיועדים לכך את שמו המלא (שם פרטי ומשפחה), מספר טלפון, כתובת (רחוב, מספר בית ודירה, עיר ומיקוד) וכתובת דואר אלקטרוני. המזמין רשאי להירשם כחבר באתר ולבחור סיסמה, וכך ברכישות עתידיות באתר יזוהה המזמין ע"י כתובת הדוא"ל שלו והסיסמה ולא יצטרך להזין שוב את פרטיו האישיים, אך יהיה עליו בכל תהליך הזמנה לוודא שפרטיו הרשומים בהזמנה (כגון כתובת) אכן מעודכנים ואם אינם מעודכנים על המזמין לתקנם בטרם השלמת ההזמנה.
  • לאחר ביצוע ההזמנה יקבל המזמין הודעת דוא"ל ראשונית על קליטת ההזמנה. אישור ראשוני זה מהווה אך ורק אינדיקציה שההזמנה נקלטה, ואינו מהווה ביצוע הזמנה ו/או אישור ו/או התחייבות כלשהי מצד רוקיל לספק למזמין את המוצר. על המזמין לרשום או להדפיס את מספר ההזמנה שנשלח אליו.
  • רק לאחר שנציג רוקיל יוודא כי המזמין מילא את כל הפרטים הנדרשים באתר וכרטיס האשראי (או תשלום פייפאל) של המזמין תקף והמוצר מצוי במלאי, תשלח רוקיל למזמין אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה, ורק אישור סופי זה יחייב את רוקיל לספק למזמין את ההזמנה, בכפוף לתשלום עבור המוצר ע"י המזמין.
  • ככל שהמזמין לא קיבל בתוך יומיים הודעה שניה המאשרת סופית את ביצוע ההזמנה, אזי ככל הנראה חלה תקלה בהזמנה ועל המזמין לפנות אל רוקיל לבירור בדוא"ל. מובהר כי המזמין לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין העיכוב בהזמנה שנגרם כתוצאה מכך שהמזמין לא הזין את מלוא הפרטים שנדרשו ממנו ו/או כי כרטיס האשראי של המזמין אינו תקין.
  • במידה והמזמין לא השאיר במהלך ההזמנה את פרטי כרטיס האשראי או לא העביר את התשלום דרך פייפאל או העברה בנקאית, רוקיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל עיכוב באספקת המוצרים שנגרם בשל כך.
 2. אם לאחר ביצוע ההזמנה יתברר לרוקיל כי המוצרים שהוזמנו אינם נמצאים במלאי רוקיל ו/או מלאי הספק, תשלח למזמין הודעה מתאימה כי ההזמנה אינה ניתנת לביצוע והמזמין לא יחויב בתשלום. במקרה כזה זכאית רוקיל להציע למזמין לרכוש מוצר חלופי בעל אופי דומה ובמחיר דומה, ככל שקיימת חלופה כזו. היה ותוצע למזמין הצעה לרכישת מוצר חלופי והמזמין קיבל את ההצעה, תעודכן הזמנת המזמין וההזמנה תימשך תוך חיוב המזמין במחיר המוצר החלופי. היה וסירב המזמין להצעה לרכישת מוצר חלופי, תבוטל ההזמנה והמזמין לא יחויב כלל.
 3. מוסכם במפורש בין הצדדים כי המזמין יפצה ו/או ישפה את רוקיל בסכום של 100 ₪ או 5% ממחיר המוצר, לפי הגבוה, אם ידרוש המזמין מרוקיל לבצע שינויים במוצר לאחר ההזמנה ולאחר שהמוצר כבר יוצר עבור המזמין (כגון החלפת צבע או שינוי כל פרט אחר במוצר השונה מההזמנה המקורית), שכן השינוי שביקש המזמין גורם לרוקיל להוצאה נוספת עבור ייצור מוצר חדש עבור המזמין ו/או תשלום נוסף לאומנים שיבצעו את השינוי שדרש המזמין, והכל לפי החלטת רוקיל, בכפוף לכך שרוקיל עדכנה את המזמין מראש על הפיצוי לרוקיל לפי סעיף זה בגין השינוי המבוקש על ידו וניתנה למזמין האפשרות לחזור בו מדרישתו לביצוע השינוי במוצר לאחר שיוצר.

 

אספקת המוצר למזמין

 1. לאחר אישור סופי של ההזמנה ע"י רוקיל, תספק רוקיל את המוצר שהוזמן מוקדם ככל שתוכל, ולא יאוחר מ 31 ימי עסקים מיום אישור סופי של ההזמנה.  ימי עסקים הינם ימים א – ה בשבוע, לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג וחג, הן בישראל והן בעולם, וכן לא כול חודש נובמבר וימי ראש השנה הסיני. המזמין מאשר כי נמסר לו שבשל מצב המשק ו/או בשל עיכובים אצל ספקים בחו"ל ו/או אצל חברות השילוח הבינלאומיות עלולים להיות עיכובים מסוימים במשלוחים, זמני המתנה של המשלוחים בממוצע הינם 7 – 55 ימי עסקים, והמזמין מסכים להמתין למוצר מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום בגין האיחור באספקת המוצר, גם אם יחול עיכוב באספקתו עד 55 ימי עסקים.  המזמין מסכים ומאשר כי אם לאחר אישור ההזמנה ע"י רוקיל יבקש המזמין לבצע שינויים בהזמנה בעצם הזמנת השינויים ומעבר לתשלום עלות השינויים לרוקיל, מסכים המזמין במפורש כי השינויים עלולים לגרום עיכובים נוספים באספקת המוצר למזמין, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי רוקיל באם קיבל את המוצר באיחור משמעותי מהמתוכנן בגין השינויים שביקש המזמין לבצע במוצר לאחר אישור ההזמנה.
 2. עיכובים באספקת המוצרים שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת רוקיל ומהווים כוח עליון, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת ו/או בגין סגר ימי ו/או ארצי בגין מחלות מדבקות ו/או נגיף ו/או שביתה במערכות סליקת אשראי ו/או בחברות אשראי ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה ו/או כוח הטבע (רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב) שאינם בשליטת רוקיל לא יזכו את המזמין בכל פיצוי ו/או טענה ו/או דרישה כלפי רוקיל בגין איחור באספקת המוצר למזמין. המוצרים יסופקו לנקודת איסוף קרובה לכתובת שמסר המזמין בהזמנה, ולא ישירות לכתובת המזמין.
 3. המזמין מתחייב לבדוק את המוצר ואת תקינותו מיד עם קבלתו, ולהודיע לרוקיל תוך 48 שעות מקבלת המוצר על כל פגם במוצר. באם המזמין לא הודיע על פגם במוצר במועד הנ"ל יחשב הדבר כהודאת המזמין שקיבל את המוצר כשהוא תקין לשביעות רצונו.
 4. במידה והמוצר שהתקבל אינו תקין על המזמין לשלוח הודעת דוא"ל לרוקיל בתוך 48 שעות מקבל המוצר, לפרט את מספר ההזמנה ולהודיע לרוקיל על אי תקינות המוצר בצירוף תמונות המוצר שהתקבל. לאחר בדיקה וככל שהמוצר שקיבל המזמין אכן אינו תקין, תחליף רוקיל את המוצר במוצר תקין ללא תשלום נוסף מצד המזמין.
 5. רוקיל אחראית לתקינות המוצר עד 48 שעות מרגע קבלת המוצר על ידי המזמין. מוסכם ומובהר כי אחריות רוקיל מוגבלת אך ורק לכך שהמוצר תקין וסופק בהתאם להזמנה, ולאחריות שניתנת למוצר ע"י הספק, ככל שניתנת למוצר אחריות ע"י הספק, ובכל מקרה לא תהיה רוקיל אחראית לכל נזק ו/או שבר ו/או הפסד של המזמין מעבר לשווי המוצר שרכש המזמין, לכל היותר אחראית רוקיל להחליף את המוצר שרכש המזמין במוצר דומה אחר או להשיב למזמין את הסכום ששילם בגין המוצר, ואינה כוללת כל אחריות מצד רוקיל לנזק כלשהו למזמין, מכל סיבה שהיא, והיא אינה אחראית לכל נזק לרבות נזקי גוף ו/או נזק כספי ו/או נזק תוצאתי כלשהם ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף למזמין ו/או למי מטעמו.
 6. המזמין מסכים ומאשר כי ידוע לו שרוקיל אינה מייצרת את המוצרים ואינה נושאת באחריות לטיב המוצרים. המוצרים באתר רוקיל מוצגים בתום לב, והסעד היחיד לו יהיה זכאי המזמין בגין מוצר פגום הינו החלפת המוצר למוצר תקין ולחילופין השבת עלות המוצר למזמין, בהתאם להחלטת רוקיל.
 7. במידה והלקוח רוצה 

 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 1. רוקיל שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של מחשב המשתמש, כתובת הMACID  של מחשב המשתמש או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר כלשהו להחלטתה זו.
 2. רוקיל תעשה כל מאמץ סביר שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע באתר רוקיל מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי רוקיל בגין כל פגיעה ו/או נזק בגין נטילת המידע ע"י צד ג' שבוצע ללא הסכמת רוקיל.
 3. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

 

קניין רוחני, אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. אתר האינטרנט של רוקיל וכן כל פרסומיו, לרבות כל טקסט, עיצוב גרפי, שרטוט, תמונה, איור, צילום, קטעי וידאו ו/או סרטונים וכיוצ"ב וכל חומר אחר המופיע באתר האינטרנט הם קניינו הרוחני הבלעדי של רוקיל ו/או של צד ג' שרוקיל זכאי להשתמש בקניינו הרוחני, והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ולמזמין ו/או לכל צד ג' שהוא אין רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי ו/או פרטי, ללא הסכמת רוקיל מראש ובכתב.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשנות או למכור כל חלק מהמפורסם ע"י רוקיל באתר האינטרנט שלו ו/או בפרסומיו ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי או פרטי, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמת רוקיל מראש ובכתב.
 3. רוקיל נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמירת סודיות המידע שמוסר לה המזמין. רוקיל ישתמש בפרטי הלקוחות רק לצרכיו הפנימיים ולצורך ביצוע העסקאות בהתאם לתקנון זה וע"פ כל דין.
 4. במקרה של גילוי מידע הנובע מתקלה שאינה בשליטת רוקיל ו/או בשל כוח עליון, רוקיל לא יהיה אחראי לכל נזק מסוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למזמין כתוצאה מכך, גם אם המידע יגיע לידי גורם עוין או כזה שיעשה במידע שימוש לרעה ו/או שלא בהרשאת המזמין.
 5. בכל מקרה של הפרעה ו/או שיבוש ו/או הפסקת פעילות אתר האינטרנט של רוקיל לא יהיה המזמין ו/או צד ג' כלשהו לכל פיצוי שהוא, כספי ו/או אחר בשל ההפרעה ו/או השיבוש ו/או הפסקת פעילות אתר האינטרנט.
 6. המזמין מאשר כי הובהר לו והוא מסכים שככל שמופיע באתר האינטרנט של רוקיל קישור לאתר אינטרנט חיצוני, אין רוקיל אחראי כלל לתקינות הקישור ו/או לפעילות האתר אליו מפנה הקישור, ואין בהימצאות הקישור באתר האינטרנט של רוקיל בכדי להוות הזמנה למזמין להשתמש בקישור ו/או התחייבות כלשהי מצד רוקיל כי האתר אליו מפנה הקישור הינו בטוח, איכותי או אמין, והמזמין מאשר כי ככל שיבחר לעבור לאתרים אחרים באמצעות קישורים כנ"ל הדבר הינו על דעתו האישית ובאחריותו הבלעדית בלבד, וכל נזק ו/או תקלה בגין המעבר באמצעות הקישור ו/או בשל שימוש המזמין באתר אחר יהיה באחריות המזמין בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי רוקיל בגין כל שיבוש ו/או נזק כתוצאה מכך.
 7. המזמין מצהיר כי נמסר לו שהתכנים המוצעים באתר הינם בבעלות בלעדית של רוקיל ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני לרוקיל.
 8. המזמין מצהיר ומסכים כי רוקיל שומרים לעצמם את הזכות לשימוש בתמונות היצירות והמוצרים שנוצרו עבור לקוחות רוקיל ובכללם המזמין, הן תמונות של המוצרים הסופיים והן של תהליך היצור. החומרים הפרסומיים ישמשו כדוגמא באתר רוקיל ומחוצה לו בערוצים השונים כגון פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק, גוגל ועוד.. שימוש בתמונות של המוצר שהזמין המזמין יחד עם המוצר יעשה באישור המזמין בלבד. על מזמין שאינו מעוניין שתמונתו ו/או תמונת המוצר שהזמין תופיע בפרסומי רוקיל להודיע זאת לרוקיל בכתב, באחד מערוצי התקשורת כגון ווצאפ, מייל, פייסבוק. פנייה כזו תטופל בתוך 7 ימי עבודה.
 9. מובהר בזה למזמין כי באתר האינטרנט של רוקיל עשוי להיות שימוש בקבצי עוגיות (cookies) במיוחד עבור משתמשים רשומים ו/או מזמיני מוצרים באתר ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים לשמירת תיעוד סטטיסטי אנונימי של המשתמשים באתר האינטרנט וניתוח תנועות המשתמשים באתר האינטרנט, הרגלי הגלישה באתר וניתוק קליקים בזמן השהייה באתר, המידע הנשמר הינו אנונימי לחלוטין ולא כולל את שם המשתמש באתר האינטרנט או כל פרט מזהה אחר שלו, והמזמין מסכים לכך, תוך שידוע למזמין כי בשל השימוש בעוגיות רוקיל אינו מתחייב שמוצריו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.
 10. מובהר בזה למזמין כי מדיניות הפרטיות של רוקיל הינה כי המידע שנמסר לרוקיל ע"י המזמין ו/או נאסף לגבי המזמין באתר האינטרנט של רוקיל כאמור בתקנון זה, בין אם מדובר במידע אישי של המזמין שמסר המזמין לרוקיל ביודעין בכל דרך שהיא ו/או מידע כללי שנאסף לגבי המזמין כאמור בתקנון זה, יישמרו בידי רוקיל ובאחריותו. השימוש במידע ע"י רוקיל יהיה רק לפי מדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין, ע"מ לאפשר למזמין שימוש במוצרי רוקיל, לשפר את המוצר ללקוחות הניתן ע"י רוקיל, לשנות ו/או לבטל מוצרים ו/או תכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים באתר האינטרנט של רוקיל, לרבות פרסום מידע ותכנים, וע"מ להתאים את המודעות שיופיעו בפני המזמין בעת השימוש באתר האינטרנט של רוקיל לתחומי ההתעניינות של המשתמש באתר. רוקיל ישלח אל המזמין הודעות דוא"ל ו/או דוור ישיר אלקטרוני ו/או מידע שווקי בין אם של רוקיל ובין אם של כל צד שלישי שהוא אך ורק אם המזמין ייתן לכך את הסכמתו המפורשת, והמזמין יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול מקבלתו. רוקיל לא יעביר את פרטי המזמין למפרסמים, אך יהיה רשאי להעביר לצדדי ג' מידע סטטיסטי אנונימי שאינו מכיל פרט מזהה כלשהו של המזמין, אולם יהיה רשאי להעביר לצד ג' את פרטי המזמין במקרה של מחלוקת משפטית בין המזמין לרוקיל שתחייב חשיפת פרטי המזמין ו/או אם המזמין ביצע באתר האינטרנט פעולות שבניגוד לדין ו/או אם יתקבל צו מבית משפט מוסמך המורה לרוקיל למסור את פרטי המזמין לצד ג'. ככל שרוקיל ימכור את אתר האינטרנט ו/או תעביר את פעילות האתר ו/או יתמזג ו/או ימזג את פעילות האתר עם צד ג' כלשהו, יהיה זה רק תוך הבטחת שמירת כל תנאי מדיניות הפרטיות כלפי המזמין ע"י צד ג' הנעבר. למזמין תהיה זכות לעיין במידע לגבי המזמין שבידי רוקיל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, וככל שימצא המזמין כי המידע שבידי רוקיל אינו נכון ו/או שלם ו/או ברור ו/או מעודכן הוא רשאי לפנות לרוקיל בבקשה בכתב לתיקון המידע הרשום ו/או למחיקתו שתישלח לרוקיל בדוא"ל ו/או ב"צור קשר" באתר.
 11. הפרטים האישיים של המזמין שנמסרו לרוקיל בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות המזמין, יישמרו במאגר המידע של האתר (למעט פרטי כרטיס האשראי), זאת אך ורק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע המזמין. ללא השארת פרטי המזמין באתר לא תוכל רוקיל לבצע את ההזמנה. מסירת פרטים שגויים ע"י המזמין לרוקיל תוביל לכך שהמוצר לא יגיע למזמין, והאחריות לכך תהיה על המזמין בלבד. במקרה שמוצר שנשלח למזמין יוחזר לרוקיל בשל מסירת פרטים שגויים ע"י המזמין, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.
 12. בעצם הירשמות המזמין ו/או ביצוע הזמנה באתר רוקיל מביע בזאת המזמין את הסכמתו לקבל מרוקיל דואר אלקטרוני לאישור ההזמנה (אותו המזמין אינו רשאי לסרב לקבל שכן הודעה זו הינה מיסודות ביצוע ההזמנה ע"י המזמין), ובהמשך עשוי המזמין, לפי החלטת רוקיל בלבד, לקבל פניה בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים ע"י רוקיל ו/או שעמם יש לרוקיל שיתופי פעולה וכיו”ב (הפניות השווקיות שלאחר הודעת הדוא"ל בדבר אישור ההזמנה ייקראו להלן: "ההודעות השווקיות" שאינן כוללות כל תכתובת עניינית שבין המזמין לבין רוקיל לגבי ההזמנה, ביצועה, שינויים בה וכיוצ"ב. מזמין שאינו מעוניין בקבלת הודעות שווקיות כמפורט לעיל יסמן זאת בדוא"ל הראשון המהווה הודעה שווקית שיקבל מרוקיל, ישיב לפניה כמפורט באותו דוא"ל ורוקיל תגרע את המזמין מרשימת התפוצה שלה.

 

ויתור, התיישנות וסמכות שיפוטית

 1. רוקיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק- ישיר, תוצאתי או עקיף – שנגרם למזמין ו/או לכל צד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש באתר האינטרנט של רוקיל ו/או במוצר, ולא משנה עילת התביעה, ואחריות זו תחול על המזמין ועל חשבונו.
 2. רישומי רוקיל (לרבות רישומים במחשבי רוקיל) יהוו ראיה לכאורה בדבר נכונות הפעולות וההתקשרות בין המזמין לרוקיל.
 3. המזמין מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד רוקיל תקוצר בהסכמה ל 12 חודשים מיום ביצוע העסקה על ידו, והצדדים מסכימים כי הסכמתם בסעיף זה תהווה הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעותו בחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958. בחלוף 12 חודשים ממועד העסקה תתיישן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של המזמין כלפי רוקיל והמזמין יהיה מנוע מנקיטת כל הליך תביעה כלפי רוקיל ו/או העלאת טענותיו בפני כל ערכאה שהיא.
 4. על תקנון זה יחול אך ורק דין מדינת ישראל וחוקיה. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבימ"ש המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
 5. לרוקיל שמורה בכל עת הזכות לתקן תקנון זה ו/או לשנותו ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות ללא חובת מתן הודעה ו/או פרסום כלשהם. התקנון שהיה בתוקף ביום ביצוע ההזמנה ע"י המזמין יחול על הצדדים.

נרשמים לניוזלטר ומקבלים

קופון בגובה 5% הנחה!

*בעת רישום הינך מאשר\ת קבלת דיוור מאיתנו *קוד הקופון תקף ל48 שעות בלבד, לא ניתן לשימוש עם קופונים אחרים (ללא כפל מבצעים) ט.ל.ח